Stugor

Campingen ligger strax utan för Karesuando på väg 99, ca 1,5 km från Kyrkan mot Pajala.

The campsite is situated just on the road but 99 of Karesuando, about 1.5 km from the Church to the Pajala
På Karesuando camping finns 11 stugor.