lördag 1 juli 2017


Campingen ligger strax utan för Karesuando på väg 99, ca 1,5 km från Kyrkan mot Pajala.

The campsite is situated just on the road but 99 of Karesuando, about 1.5 km from the Church to the Pajala


The campsite is situated just on the road but 99 of Karesuando, about 1.5 km from the Church to the Pajala.