Bilder

Campingen ligger strax utan för Karesuando på väg 99, ca 1,5 km från Kyrkan mot Pajala.

The campsite is situated just on the road but 99 of Karesuando, about 1.5 km from the Church to the Pajala

Här är några bilder av aktiviteter du kan roa dig med mellan vandringarna och fisket.